ایسنا- بازار سرمایه دیروز قرمزپوش بود و شاخص کل بورس بیش از ۱۵ هزار واحد کاهش یافت.شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۴۳۹ واحد کاهش یافت و رقم ۴۴۰ هزار و ۱۸۴ واحد را ثبت کرد.در این بازار ۶۴۵ هزار معامله به ارزش ۶۱ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال انجام شد.