دیلی‌صباح- ترکیه در ماه فوریه اکثر نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز خود را از عراق وارد کرد که در مجموع ۱.۰۴ میلیون تن بود. روسیه و قزاقستان به ترتیب با ۸۰۳ هزار و ۴۴۷ تن و ۴۸۹ هزار و ۴۳ تن در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط ناظر انرژی ترکیه، کل واردات نفت ترکیه در فوریه ۲۰۲۲ با ۳۱.۱ درصد افزایش به ۳.۲ میلیون تن رسید.

سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی (EPDK) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد، واردات نفت خام، بخشی که بیشترین حجم واردات نفت را دارد، در ماه فوریه با ۴۶.۹ درصد افزایش به ۲.۳۴ میلیون تن رسید.در این مدت واردات انواع گازوئیل با ۱.۴ درصد کاهش به ۶۷۰ هزار و ۹۰۶ تن رسید. سوخت‌های حمل و نقل هوایی و دریایی، انواع بنزین و نفت کوره و سایر فرآورده‌ها بخش باقی مانده واردات را تشکیل می‌دادند.