مهر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ۹۰ درصد بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش می ماند.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: نکته مهم در مورد این طرح این است که عملاً واردات خودرو در برابر صادرات خودرو ممکن الوقوع نیست و به نوعی انحصار در انحصار است.وی با بیان اینکه واردات خودرو باید انجام شود و هیچ کس مخالف این امر نیست، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود؛ یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری می‌شود.