رئیس اتحادیه مبل‌سازان و درودگران ایران گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، قدرت خرید مردم برای مبلمان ضعیف شده و اکثر کارگاه‌های ما با ظرفیت پایین در حال کار هستند.

علیرضا عباسی درباره وضعیت کنونی صادرات صنعت مبلمان کشور گفت: اکنون آماری که از صادرات مبلمان داریم مبتنی بر 50 یا 60 میلیارد تومانی است که رقم قابل توجه و قابل قبولی برای ما نیست. با توجه به مشکلات کشور از قبیل تحریم، جنگ اقتصادی و همه این مسائل، تولیدکنندگان صنایع چوب و مبلمان اکنون با ظرفیت 50 تا 60 درصد در حال کار هستند. این تولیدی‌ها واقعا احتیاج دارند که صادرات در این حوزه افزایش یابد تا بتوانند تولید خود را به 100 درصد برسانند و کارگاه‌های ما تعطیل نشوند.