ایلنا- عضو شورای عالی قیمت‌ گذاری گندم گفت: نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده و این وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که در این زمینه ورود کنند. هنوز گندمی که کیلویی 11 هزار و 500 تومان از گندمکاران خریداری شده تبدیل به آرد نشده است، از این‌رو نباید شاهد افزایش بی‌رویه قیمت آرد در بازار باشیم.

علیقلی ایمانی با اشاره به دلایل افزایش نرخ آرد صنف و صنعت، گفت: چند نوع آرد در بازار موجود است؛ آرد نوع اول آرد نرخ دولتی است و به خبازان داده می‌شود که تغییری در نرخ این آرد ایجاد نشده است. قیمت این آرد بر مبنای گندم کیلویی 665 تومان تعیین می‌شود؛ آرد نوع دوم آرد نانوایان نیمه آزاد است که قیمت این آرد بر مبنای گندم کیلویی 900 تومان معین می‌شود.

وی با بیان اینکه آرد صنف و صنعت بر مبنای گندم 2 هزار و 700 تومانی محاسبه می‌شود، خاطر نشان کرد: دولت بعد از افزایش نرخ تضمینی گندم به این نتیجه رسید که تولیدکنندگان ماکارونی گندم کیلویی 2 هزار و 700 تومان خریداری و اقدام به صادرات آن را می‌کند؛ به عبارت دیگر صنف و صنعت از دولت یارانه می‌گیرد و اقدام به صادرات محصول می‌کنند اما از یارانه‌ایی که پرداخت می‌کنند چیزی عاید دولت و مردم نمی‌شود از این‌رو شورای عالی قیمت گذاری گندم تصمیم گرفت که این صنف را از شمول دریافت یارانه گندم خارج کند.