عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از محرمانگی قراردادهای نفتی دفاع کرده و اعتماد شخصی‌اش به وزیر نفت را برای صحت اطلاعات داده‌ شده در خصوص افزایش تولید نفت کافی دانست.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، درباره آمار دولتمردان در زمینه افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به میزان پیش از اعمال تحریم‌ها و انتقادات و تشکیک‌های کارشناسان در مورد این آمار به قرن نو گفت: بنده اطلاعات جداگانه‌ای دراین‌زمینه ندارم اما به سخنان وزیر نفت اعتماد دارم، کسانی که می‌گویند چنین آماری مورد سؤال است باید اعلام کنند که آیا منابع اطلاعاتی دقیقی دارند یا خیر.

چرایی محرمانه بودن قراردادهای نفتی

مصباحی مقدم درباره چرایی محرمانه بودن آمار و اطلاعات قراردادهای نفتی منعقدشده در دولت سیزدهم و همچنین اینکه آیا نباید به صورت شفاف به مجلس و افکارِعمومی اطلاع‌رسانی می‌شد؛ گفت: در شرایط تحریم، اگر بخواهیم اطلاعات و جزئیات قراردادهای نفتی خود را علنی کنیم،‌ دشمن قسم‌خورده ما یعنی آمریکا به سراغ آن کسانی که طرف قرارداد ما هستند، می‌رود و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد تا قرارداد خود را با ایران به هم بزند. وی افزود: اصلاً چنین کاری در دوران تحریم عقلایی نیست.

اگر برجام به نتیجه برسد  

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که اگر برجام به نتیجه برسد و با احیای مجدد آن، تحریم‌ها لغو و برطرف شود آیا باید جزئیات قراردادهای نفتی به صورت شفاف در اختیار افکارِعمومی قرار گیرد یا خیر، اضافه کرد: حقیقتاً باید همه چیز در کشور ما شفاف باشد و تاجایی‌که خلاف امنیت ملی نباشد، همه مردم باید در جریان تمام مسائلی که در کشور اتفاق می‌افتد و رخ می‌دهد ازجمله قراردادهای نفتی قرار بگیرند.

لزوم قرارگیری مهار تورم  در رأس کارهای دولت سیزدهم

مصباحی‌مقدم خطاب به دولتمردان سیزدهم برای در اولویت قرار دادن مهم‌ترین برنامه اقتصادی در شش‌ماهه نخست سال، توصیه کرد: دولت باید مهار تورم را به عنوان مهم‌ترین برنامه اقتصادی، در رأس کارها قرار دهد و اعتقاد دارم در این صورت تا پایان سال 1401 تورم به حدود سی درصد و کمتر از آن کاهش یابد.