ایسنا- وزیر برق عراق با بیان اینکه قیمت گاز ایران برای این کشور مناسب است تاکید کرد که کشورش تا سال‌ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت.

عادل کریم، وزیر برق عراق در اظهاراتی گفت که گاز ایران برای نیروگاه‌های عراق مناسب است و قیمت آن نیز برای ما قابل قبول است. وی همچنین گفت که عراق تا سال‌ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت.