بلومبرگ- تورم در ترکیه در ماه مارس ۶۱.۱ درصد افزایش سالانه داشته‌ که بالاترین رقم طی دو دهه گذشته را نشان می‌دهد. تورم در بخش تولید به ۱۱۵ درصد رسیده است.

تورم در ترکیه در ماه مارس به بالاترین رقم طی دو دهه گذشته رسیده و آسیب‌پذیری لیر را بالا برده‌است.

قیمت‌های مصرف‌کننده در ترکیه در ماه گذشته میلادی 61.1 درصد افزایش سالانه داشته‌است. اقتصاددان‌های بلومبرگ این رقم را 54.4 درصد پیش‌بینی کرده بودند. تورم سالیانه تولیدکننده برای دومین ماه پیاپی سه‌رقمی شده و تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را در برنمی‌گیرد، بیشتر از حد انتظار بالا رفته و به بیش‌از 48 درصد نسبت‌به سال گذشته رسیده‌است.