ایسنا- وزارت اقتصاد اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام نظامی روسیه، اقتصاد اوکراین را به شدت تغییر داده است، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه اول ۱۶ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

دنیس کودین، معاون اول وزیر اقتصاد اوکراین اظهار کرد: مشاغلی که کار از راه دور در آنها غیرممکن است، بیشترین آسیب و حمل‌ونقل هوایی و اقیانوسی همچنین بخش خدمات به ویژه آسیب دیده است.