ایلنا- رییس هیات مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران، گفت: اوکراین یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان روغن آفتاب‌گردان ایران محسوب می‌شود اما وقوع جنگ در این کشور برای ما چالشی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد چراکه می‌توان این نیاز را از دیگر کشورها تهیه و تامین کنیم.

 ابوالحسن خلیلی در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ روسیه و اوکراین باعث خواهد شد که ما در تامین روغن آفتاب گردان با چالش مواجه شویم؟ گفت: منابع تامین روغن ما متعدد هستند و اوج گیری تنش در اوکراین باعث کمبود  نخواهد شد که ما در کشور با کمبودی مواجه شویم.

وی ذخایر استراتژیک روغن در کشور را قابل توجه خواند و بیان کرد: در حال حاضر قیمت‌ جهانی دانه‌های روغنی و سایر غلات افزایش پیدا کرده که این مسئله تنها بازار ما را با را چالش مواجه نخواهد و یک موضوع جهانی است.