ایسنا - رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: قرار بود گوشت گرم گوساله به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان با قیمت هر کیلو ۱۴۰ هزار تومان عرضه شود ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و مصوبه آن فقط روی کاغذ باقی ماند.

احمد مقدسی با بیان اینکه بارها و بارها اعلام کردیم افزایش قیمت گوشت برنامه مافیای گوشت و عده‌ای دلال برای واردات گوشت بود، گفت: این افراد صادرات را بهانه گرانی گوشت کردند در حالی که صادرات هیچ تاثیر بر قیمت دام زنده نگذاشت.

وی ادامه داد: از دولت درخواست کردیم که به دلیل مازاد دام در کشور هم ذخایر داخلی را از این محل تامین کند و هم اجازه صادرات دهند که متاسفانه صادرات متوقف شد.