سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: جلسه‌ غیرعلنی مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی و مسئولانی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی همچون رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد و آنها نگاه کارشناسانه دستگاه‌های امنیتی را تشریح کردند.

به گزارش خبرآنلاین، رئیس دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره بودجه و ارز ترجیحی به بیان توضیحاتی پرداختند. روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید و ۶ نفر از نمایندگان مجلس به قید قرعه نظراتشان را درباره بودجه مطرح کردند.

سیدنظام موسوی درباره این جلسه گفت: بودجه دخل و خرج دولت و همه دستگاه‌ها و قوای کشور در سال آینده را مشخص می‌کند و صرفا نسخه‌ای برای دولت نیست بلکه در زندگی و معیشت مردم هم اثرگذار است. با توجه به اهمیت بودجه برای مجلس، نشست غیرعلنی تشکیل شد تا گزارش کمیسیون تلفیق بررسی شود.موسوی گفت : در جریان جلسه امروز نظرات دستگاه‌های امنیتی هم مطرح شد، در این نشست رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگاه کارشناسی این مجموعه را تشریح کرد و پس از ایشان هم رییس کل دیوان محاسبات نیز نظر و نگاه تخصصی این دستگاه را تشریح کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت ارز ترجیحی در بودجه اهمیت بسزایی دارد، گفت: حذف یا ابقای حذف ترجیحی موضوع مهمی است که درباره آن نظرات مختلفی وجود دارد لذا باید آمادگی لازم را داشته باشیم. از این رو در این جلسه دیدگاه های مجلس و دولت مطرح شد تا بین قوای مقتنه و مجریه هماهنگی و اتفاق نظر ایجاد شود. داشتن بودجه قوی منوط به هم افزایی و هماهنگی بین دولت و مجلس است.

موسوی در جمع بندی گفت: در این جلسه نمایندگان مجلس بر لزوم هماهنگی دولت و مجلس در مورد بودجه و وضعیت ارز ترجیحی تاکید داشته و اینکه هرگونه تصمیم در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید با در نظرگرفتن نظام حمایتی و معیشتی مردم باشد و به گونه‌ای انجام شود که به سبد معیشت مردم دچار مشکلی نشود.وی ثبات اقتصادی را از جمله موضوعات مورد اشاره دولت و مجلس برشمرد و افزود: بر این موضوع تاکید شد که مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود مجلس به بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ گفت: مطابق آیین نامه جلسات بررسی بودجه در دو شیفت تشکیل می شود و به طور همزمان مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود لذا فرآیند بررسی لایحه بودجه به گونه‌ای تنظیم شده که تا قبل از ۲۰ اسفندماه بودجه نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شود و بعد از آن مجلس نیز اصلاحات لازم را در آن اعمال کرده تا قبل از پایان سال به تصویب برسد.

موسوی همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر مخالفت با حذف ارز ترجیحی گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی تصویب کرد منتها دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد بدین دلیل که لایحه بودجه را بر این مبنا تنظیم کرده است، ما در این باره در نشست غیرعلنی گفت و گوی جدی با دولت داشتیم مبنی بر اینکه در کل باید فضا را به سمتی ببریم که هرگونه تصمیم گیری درخصوص ارز ترجیحی معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک‌های پایین و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود. دولت نیز تاکید داشت آمادگی لازم را درخصوص تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی را دارد و مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا بن‌کالا به آنها پرداخت خواهد کرد.