ایلنا- مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مافیا قیمت گوشت را تامین می‌کند، گفت: تناسب بین قیمت گوشت و دام زنده وجود ندارد و وقتی قیمت دام 4 هزار تومان گران می‌شود قیمت گوشت در بازار 40 هزار تومان افزایش نرخ را تجربه می‌کند. بازار گوشت مناسبات خاص خود را دارد و از قیمت دام زنده چندان تاثیر نمی‌پذیرد.

افشین صدر دادرس با اشاره به دلیل متوقف شدن صادرات دام، گفت: بالا رفتن قیمت گوشت در بازار داخلی باعث شد که روند صادرات دام متوقف شود تا بتوانند قیمت آن را در بازار داخلی تنظیم کنند.

وی بابیان اینکه بین افزایش قیمت دام زنده و قیمت گوشت تناسب وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت گوشت ناشی از عوامل بازار گوشت است و در این بازار مافیای گوشت قیمت نهایی را مشخص می‌کنند و ارتباطی با بازار دام زنده ندارد