مهر- رئیس سازمان حمایت گفت: گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت تثبیتی شده و ستاد تنظیم بازار ما را مکلف به قیمتگذاری کرده است که در همین راستا خواستار دریافت مستندات قیمتی از وزارت جهاد شدیم.عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: درج قیمت تولیدکننده بر روی محصول، مشکل قیمت‌گذاری دلالان را حل می‌کند. ما به دنبال حذلف دلالان و تأمین کنندگان مالی نیستیم.