ایسنا- رییس مرکز تجارت الکترونیک می‌گوید با اجرای طرح جدید، کارمندان دولت دیگر اجازه ندارند در معامله‌ای با دولت وارد شوند.

 علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی اظهار کرد: از سال‌ها قبل یکی از مسائل مهم نظارتی که در اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث مدیریت معاملات دولت است. در این راستا برنامه ریزی شده معاملات دولت در بستر الکترونیک انجام شود تا امکان فساد در آنها به حداقل برسد.