معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میانگین خط فقر در کشور برای خانواده ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک ۵ میلیون تومان است.

به گزارش ایلنا، داریوش ابوحمزه با بیان این مطلب در صداوسیما گفت: ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی از زندگی باشد اما ما از این استاندارد صحبت نمی‌کنیم بلکه در رابطه با خط فقر که یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت است، صحبت می‌کنیم.