عضو شورای عالی مسکن گفت: در حال حاضر خانوار دهک‌های پایین با دو هزینه سنگین مواجه هستند. خانواری در این دهک اگر 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد بیش از 4 میلیون تومان این رقم صرف بخش مسکن و خوراک می‌شود و به عبارت دیگر در حال حاضر 90 درصد درآمد دهک‌های پایین به دو بخش اختصاص دارد و تنها 10 درصد دیگر به بخش های اموزش و تفریحات اختصاص پیدا می‌کند.

احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران در گفت وگو با ایلنا درباره بررسی‌‌های مجلس از توان پرداخت اقساط دهک‌های کم درآمد در طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: چیزی که در مجلس، کمیسیون عمران و شورای عالی مسکن مورد بحث است، پروژه نهضت ملی مسکن بتواند دهک‌های کم‌درآمد را پوشش دهد و به دنبال این هستیم که پروژه نهضت ملی مسکن در بحث تسهیلات و اقساط با پروژه مسکن ملی متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه اقساط  نهضت ملی مسکن باید به گونه‌ای تنظیم شود که دهک‌های پایین بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند، ادامه داد: دو بحث بسیار مهم در پروژه نهضت ملی این است که اولا نرخ سود آن برای متقاضیان واجد شرایط پایین باشد و دوم اینکه اقساط برای دهک‌های کم درآمد قابل تحمل باشد و به طور قطع میزان نرخ سود و اقساط تسهیلات این طرح را پایین تر از اعداد موجود در سبد خانوار می‌بینیم.

عضو شورای عالی مسکن تاکید کرد: اگر قرار باشد اقساطی که تعیین می‌شود از اعداد نُرمی که برای سبد خانوار دهک‌های پایین تعیین شده و امروز این ارقام را برای بخش مسکن پرداخت می‌کنند بالاتر باشد، نمی‌توانیم اهداف مدنظر برای اجرای این طرح را به اجرا برسانیم.

دنیامالی افزود: مهم‌ترین هدف از اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال خانه‌دار کردن دهک‌های پایین و زوج های جوان است و به دنبال این هستیم شرایطی را فراهم کنیم که جوانان نسبت به امر ازدواج ترغیب شوند بنابراین باید این گروه‌ها بتوانند از عهده پرداخت اقساط مرتبط با تسهیلات این پروژه برآیند.

وی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن ادامه داد: نرخ سود در پروژه مسکن ملی 18 درصد تعیین شده بود اما در پروژه نهضت ملی قرار بر این است که از طریق صندوق ملی مسکن، نرخ سود کاهش یابد و صندوق ملی مسکن تاسیس می‌شود که مابه‌التفاوت سود بانکی را از طریق تامین منابع را پوشش دهد. منابع خوبی هم برای این صندوق پیشبینی شده‌ است.