وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم اخیر اتخاذ شده در خصوص رعایت نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، لازم الاجراست و همه بانک‌های دولتی مکلف به اجرای آن هستند.

 احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: یکی از مطالبات به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات خرد از ما داشتند این بود که نرخ سود تسهیلات‌هایی که دریافت می‌کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولاً بانک‌ها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی‌کنند.وی با بیان اینکه متأسفانه شکایت‌های فراوان و متعددی از سوی مردم و تولید کنندگان به ما می‌رسید گفت: یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانک‌ها تملک واحدهای تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حساب‌های مضاعف و امحال‌ها بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به همین دلیل وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی خواسته به جد در اجرای این مصوبه اهتمام ورزند و این امکان فراهم است که تولید کنندگان و مردم که تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده اند به این بانک‌ها مراجعه کنند و بانک‌ها نیز مکلف هستند که قرارداد آن‌ها را اصلاح و اگر مبلغ مازادی دریافت شده است به مردم و تولید کنندگان برگردانند.