قرن‌نو- مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سراسری مرغداران کشور گفت: حذف ارز 4200 تومانی نهاده های دامی هنوز به ما ابلاغ نشده است و قرار است تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص توسط وزیر جهاد کشاورزی یا رییس جمهوری اعلام شود .

حبیب اسدالله نژاد گفت: محاسبات اولیه نشان می دهد قیمت مرغ حدود 2.6 برابر افزایش خواهد یافت، امیدواریم در این پروسه دولت هم مساله تولیدکننده را مدنظر قرار دهد و هم مساله مصرف کننده را چرا که تولیدکنندگان به تازگی از زیان خارج شده اند و طبیعی است وقتی ارز وارداتی نهاده‌های دامی آزاد محاسبه می شود، باید بازار رقابتی را پذیرفت و از پروسه قیمت گذاری خارج شد اما هنوز جزییات تصمیمات دولت اعلام نشده است.