تسنیم- معاون طرح و برنامه وزارت صمت در نامه ای به بانک مرکزی خواستار استثنا شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی از محدودیت ذینفع واحد، و پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی به این شرکت شد.

سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به طالبی دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع واحد به ارزش 214 میلیون دلار و 3231 میلیارد تومان (مجموع بیش از 9 هزار میلیارد تومان) به یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده است.