دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌ها به دلیل امضاهای طلایی و رویه‌های طولانی هنوز نتوانسته‌اند با ما همکاری لازم را داشته باشند. ثبت احوال در ارایه 10 میلیون کارت عاجز است و هنوز سازمان گمرک نتوانسته است به سرویس جامع تجارت وصل شود.

باقری با بیان اینکه 40 درصد مسیر جلوی راه برای تحقق دولت الکترونیک فراهم شده است گفت: 60 درصد این مهم در پیچ و خم دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های سنتی دستگاه‌ها معطل مانده است به همین دلیل نتوانستیم به جایگاه‌های اصلی خود  در این زمینه برسیم.