صدا و سیما - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موانع در روند فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه، شناسایی نشدن اموال قابل فروش است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی گفت: 445 هزار و 611 مورد ملک دولتی ثبت شده، برخی آمار ثبت نشده هم هست. برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است.وی ادامه داد: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است.