گمرک ایران- تلفن همراه با ۳۷۵ میلیون دلار، گندم با ۲۶۱ میلیون دلار، ذرت با ۱۸۷ میلیون دلار، برنج با ۸۳ میلیون دلار و دانه سویا با ۷۱ میلیون دلار به ترتیب پنج کالای اول وارداتی کشور در آبان ماه بوده است.سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت: در هشت ماه نخست امسال هشت میلیون و ۱۰۱ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرده است، از این میزان یک میلیون و ۱۵۳ هزار تن آن در آبان ماه بوده است که رکوردی تازه در سه سال گذشته برای یک ماه را به ثبت رسانده، این در حالی است که کل ترانزیت خارجی در سال ۹۸ و ۹۹ به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن در هر سال رسیده بود.