ایرنا- رئیس دستگاه قضا به پرونده مدیرعامل دیوار ورود کرد و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را صادر نمود. حکم مجازات سه ماه و یک روز حبس برای اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است.

این حکم قضایی امکان جایگزینی ندارد مگر به روش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدد در فرایند رسیدگی قرار گیرد.