ایلنا- مدیر اجرایی سندیکای چای خاطر نشان کرد: در سال جاری ۳۱ هزار و ۱۵۸ تن چای تولید کردیم که تا پایان مهر ۱۴ هزار ۵۸۶ کیلو چای با میانگین کیلویی ۹۸ سنت صادر کردیم. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۲ درصد افزایش وزنی پیدا کرده است.محمدصادق حسنی گفت: چای‌کاران اعتقاد دارند که باید سیستم خرید برگ سبز به مانند گذشته شود. در گذشته سازمان چای برگ سبز را خریداری و نیازهای چایکاران در زمینه کود را تامین و مساعده زمستانی در راستای نگهداری باغ و مساعده برای عملیات به زراعی پرداخت می‌کرد.