فارس- یک مقام قضایی دو روز پیش حکم ترخیص 428 کانتینر لوازم خانگی بوش را صادر کرد و این سومین بار است که حکم ترخیص برای آن صادر می‌شود.

دو روز پیش (10 آبان ماه) یک مقام قضایی دستور ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش را از گمرک استان هرمزگان صادر کرد.

شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) به مسئولان گمرک دستور داد 428 کانتینر لوازم خانگی بوش که براساس اظهارات مسئولان گمرک بعد از ممنوعیت مصوبه دولت قبل، به کشور آمده ترخیص شود.