سیدرضا فاطمی امین گفت: ساختار بازار از عوامل مرتبط با بروز و تشدید تورم است از این رو برنامه‌ای برای مدیریت بازار داریم که اثرات تورمی مرتبط با ساختار بازار را کاهش خواهد داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی با بیان اینکه بانک‌ها با اضافه برداشت و تسهیلات به رشد نقدینگی دامن می‌زنند، گفت: ما می‌توانیم نقدینگی مازاد و سرگردان را جمع کنیم که در این راستا 150 پروژه با 5 هزار میلیارد تومان سرمایه تعریف نموده ایم تا با هدایت نقدینگی به کاهش تورم کمک کنیم.

ارتباط دلار با کالای داخلی را قطع می‌کنیم

فاطمین امین همچنین در خصوص بازار ارز و تاثیر قیمت‌های خارجی بر کالاهای داخل، تصریح کرد: باید تلاش کنیم ارتباط دلار با قیمت‌های بازارهای داخلی را قطع کنیم و با عوارض پلکانی این ارتباط را اصلاح کنیم و اجازه ندهیم رانت‌های ارزی به داخل منتقل شود. وی همچنین افزود: روی صادرات تمرکز جدی داریم و می‌خواهیم در 6 ماهه دوم سال حدود 5 میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل صادرات انجام شود. وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح صندوق‌های ارزی جزو پروژه‌های آینده ما خواهد بود، بیان کرد: مردم دلارهای خود را در این صندوق‌ها سرمایه گذاری خواهند کرد و ما نیز این منابع را در توسعه تجارت خارجی کشورمان مصرف می‌کنیم.

الگوی جدید مدیریت بازار اجرا می‌شود

فاطمی امین همچنین در خصوص اصلاح ساختار تنظیم بازار، گفت: روش‌های قبلی از قبیل بازرسی و نظارت تاثیرهای مقطعی دارند، ما می‌خواهیم همزمان با این روال و تفویض اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی دامی و باغی به جهاد کشاورزی، اصلاح ساختارهای جدی در حوزه مدیریت بازار را دنبال کنیم و الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم.

وی این مدیریت را در دو حوزه کالاهای پایه و مصرفی دانست و افزود: ساز و کارهای جدیدی طراحی نمودیم و از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی می‌رسیم و این الگو تا آخر امسال اکثر محصولات را در بر خواهد گرفت.