ایسنا- مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت حبوبات در بازار است؛ به طوری که قیمت یک بسته لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی برخی برندها به مرز ۷۰ هزار تومان هم رسیده است. قیمت ماش 52 هزارتومان؛ نخودلوبیا، ۳۸ تا۴۴هزارتومان؛ لپه۵۵ تا ۶۰ هزارتومان؛ عدس۴۷ تا  ۵۵هزارتومان؛ لوبیا قرمز۵۲ تا ۵۹ هزارتومان؛ لوبیا سفید۳۸ تا ۴۳هزارو۵۰۰ تومان؛ دال عدس۴۷هزارتومان و نخود۴۹هزارو۵۰۰ تومان.

گفتنی است قیمت‌های ذکر شده حدودی بوده و بسته به نوع برند کمتر یا بیشتر است.