فارس- وزیر نفت عراق گفت: بعید است، قیمت نفت که در این هفته به بالاترین رقم در سه سال گذشته رسید، افزایش بیشتری پیدا کند. احسان عبدالجبار در یک کنفرانس انرژی در مسکو گفت بعید است، قیمت نفت که در این هفته به بالاترین رقم در سه سال گذشته رسید، افزایش بیشتری پیدا کند.وزیر نفت عراق در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اوپک پلاس نفت بیشتری از برنامه خود تولید خواهد کرد، گفت: بازار باید متوازن شود.