در پی غرق شدن یک لنج که گفته می شود یک لنج ایرانی است خسارت 17 میلیارد تومانی به بار آمد. در این طوفان سهمگین و غرق شدن لنج ایرانی، ۱۲ هزار گوشی موبایل و ۶۰ عدد کولر اسپلیت و ۱۳ کارتن کفش نایک، ۴۵ عدد تلویزیون ال ای دی و ۹۰ عدد جارو برقی و یخچال فریزر به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد تومان خسارت دید و غرق شد.