آنا- رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به کشفیات جدید پلیس گفت: در زمینه اختلاس ۳۰۰ درصد افزایش کشف داشته‌ایم. سردار محمدرضا مقیمی درباره میزان اختلاس‌های به وقوع پیوسته در ۶ ماه گذشته اظهار کرد: اختلاس در نیمه اول امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه برخورد جدی صورت خواهد گرفت و انتظار داریم دستگاه قضایی برای این موضوعات احکام قضایی محمی داشته باشد، گفت: همچنین در زمینه رشاء و ارتشاء نیز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش داشته‌ایم و این رقم قابل‌توجهی است و ۱۹ درصد هم افزایش پرونده در این زمینه داشته‌ایم.