رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تعرفه تجارت ترجیحی با ترکیه همانند عهدنامه ترکمنچای خسارت بار است و ای کاش این قرارداد بسته نمی‌شد. غلامحسین شافعی افزود: موافقت نامه‌های ترجیحی و آزاد باید با هدف مشخص تدوین شود؛ ما در میان کشور‌های اطراف از این نظر فقیرترین کشور هستیم.