اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق - جهانبخش سنجابی شیرازی گفت: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به عراق در ۶ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش، افزایش ۲۸ درصدی و از نظر وزنی رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به میزان صادرات کالایی ایران به عراق گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ میزان صادرات کالایی ایران به عراق به وزن 13.9 میلیون تن و به ارزش ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که میزان صادرات کالایی ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به این کشور به وزن 9.3میلیون تن و به ارزش ۲ میلیارد ۹۷۱ میلیون دلار بود. وی افزود: بر این اساس صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق در ۶ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش افزایش ۲۸ درصدی و از نظر وزنی رشد ۵۰درصدی را نشان می‌دهد.