فارس-  سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاه به اینکه دو عامل بر ادامه روند تجارت ایران و افغانستان موثر است، گفت: با توجه به شرایط فعلی پیشبینی می‌شود صادرات ایران به افغانستان در نیمه دوم سال دچار افت شود. محمدرضا مودودی درباره تاثیر حضور طالبان در افغانستان بر روابط تجاری بین ایران و افغانستان، گفت: در طول سال های گذشته افغانستان همواره یکی از کشورهای مهم صادراتی ما بعد از عراق بوده است،  لذا این کشور یکی از بازاهای هدف صادراتی پرتنوع برای ایران به شمار می رود.  وی با اشاره به اینکه بیش از 40 درصد بازار افغانستان از کالاهای صادراتی ایران تامین می شود، اظهار داشت: از 8 میلیارد دلار واردات سالانه به کشور افغانستان 3.5 میلیارد دلار آن توسط ایران انجام می شود بنابراین این کشور به لحاظ روابط تجاری برای ایران کشور با اهمیتی به شمار می‌رود.