خبرآنلاین - رئیس کل گمرک ایران از مثبت شدن تراز تجاری کشور معادل یک میلیارد دلار در پنج ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد. مهدی میراشرفی درباره آمار تجارت خارجی کشور در پنج ماهه ابتدایی سال جاری گفت: خوشبختانه تراز تجاری کشور در این مدت معادل یک میلیارد دلار مثبت شده است. میراشرفی افزود: به عبارت دیگر، در پنج ماهه اول سال‌جاری به میزان ۱۶.۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که بیش از ۲۰ درصد از نظر ارزش رشد کرده است و معادل ۱۷.۶ میلیارد دلار نیز صادرات داشته‌ایم که از لحاظ ارزش رشد ۶۲ درصدی داشته است.