وزرای دولت سیزدهم در دستورات جداگانه‌ای خواستار پرهیز از ارسال تاج گل و صدور پیام تبریک شدند . رستم قاسمی،زیر راه و شهرسازی، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ساداتی‌نژاد،وزیر جهاد کشاورزی،  محرابیان وزیر نیرو و دیگر وزرا هر یک در پیام‌های جداگانه تاکید کردند: به منظور جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری از ارسال پیام تبریک، نصب بنر، تاج گل و برگزاری مراسم و تشریفات اجتناب کنند.