توسعه ایرانی-  مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: برق کوپنی نخواهد شد و انتشار چنین خبری دور از واقعیت است. «مصطفی رجبی مشهدی» در واکنش به خبرهای منتشر شده مبنی بر کوپنی شدن برق در آینده نزدیک افزود: در واقع کوپنی شدن برق مفهوم خاصی ندارد و به هیچ عنوان خبرهای منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد. وی ادامه داد: تنها قرار است مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری را نسبت به کم مصرف ها پرداخت کنند به طوری که هر کسی بیشتر مصرف کند باید به طور پلکانی پرداختی بیشتری هم داشته باشد.