توسعه ایرانی- شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با رشد ۱۰۰هزارواحدی روبرو شد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 7میلیارد و 458میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 5هزار و 522میلیارد تومان در بیش از 751هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 10هزار و 100واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 417هزار و 862واحد قرار گرفت.