ایلنا- شرکت انگلیسی-هلندی شل که فعالیت‌های اکتشاف و تولید خود را در لیبی در ۲۰۱۲ متوقف کرده بود، با هدف توسعه میدان‌های نفتی و افزایش بازاریابی و فعالیت‌های پالایشگاهی، به این کشور باز می‌گردد. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد که شرکت شل قصد دارد فعالیت خود را در این کشور آفریقای شمالی با تمرکز بر توسعه میدان‌های نفتی و افزایش بازاریابی و فعالیت‌های پالایشگاهی ازسر گیرد. شل فعالیت‌های اکتشاف و تولید خود را در لیبی در سال ۲۰۱۲ متوقف کرد، این شرکت فعالیت‌های اکتشاف در ۲ بلوک نفتی لیبی را به‌دلیل نتایج ناامیدکننده کنار گذاشت، در همان زمان شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد که ارزیابی‌های منفی شل در این بلوک‌ها واقعیت ندارند.