توسعه ایرانی-  شاخص کل در بورس دو هزار و ۳۴۷ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۳۵۷ هزار واحد رسید. برپایه معاملات دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۷۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ هزار و ۶۲۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یک هزار و ۱۵۷ واحد کاهش به ۴۰۰ هزار و ۸۸۹ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۷۳۱ واحد افت به ۲۵۳ هزار و ۳۴۴ واحد رسید.