وزیــــر راه و شهرسازی گفت: مخالف ورود مصالح ساختمانی به بورس هستم، نتیجه ورود مصالح ساختمانی به بورس، افزایش ۴ برابری قیمت سیمان در یک ماه گذشته است. محمد اسلامی با بیان اینکه از ابتدای مرداد ماه از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود، افزود: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است که ۶۰ درصد از خانه‌های خالی را شامل می‌شود.