ایسنا- نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بسیاری از دام‌های مولد خوزستان به دلیل بی‌آبی در حال تلف شدن هستند. مجتبی یوسفی گفت: نیروگاه‌ها در هشت سال گذشته باید توسعه پیدا می‌کردند و وزارت نیرو باید بر اساس برنامه ششم، ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌کرد. فاز دوم نیروگاه رامین که سه سال تعطیل بود نیز باید ۳۰۰ مگاوات برق به تولید کشور می‌افزود و نیروگاه‌های دیگر نیز باید اورهال می‌شدند.