مهر- اتحادیه سراسری دامداران در نامه‌ای به وزیر جهاد از آزادسازی نرخ سبوس و روند تامین نهاده‌های دامی انتقاد و اعلام کرد که اکنون شیرخام ۳۵۰۰ تومان زیر قیمت تمام شده از دامدار خریداری می شود. مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از آزادسازی نرخ سبوس و عدم ترخیص و تأمین به موقع نهاده‌های دامی عنوان کردند که تصمیمات غیر کارشناسانه موجب افزایش قیمت تمام شده تولید شده و ادامه این روند در نهایت سبب نابودی صنعت دامپروری کشور می‌شود ضمن اینکه قیمت تمام شده شیر با احتساب سود ۱۵ درصد ۸,۵۱۰ تومان است، در حالی که هم اکنون این کالا با میانگین قیمت ۵,۰۰۰ تومان از دامداران خریداری می‌شود.