ایلنا- رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران اظهار داشت: گفته شده که با هر ظرفیتی که وجود داشته باشد تنها 30 نفر در سالن مردان و 30 نفر در سالن زنان قرار بگیرند. در مجموع در این مناطق تالارها می‌توانند تنها 60 نفر را برای مراسم‌ها بپذیرند. خسرو ابراهیمی‌نیا در مورد وضعیت تالارهای پذیرایی بعد از بازگشایی اظهار کرد: تالار پذیرایی مانند یک مغازه معمولی نیست که به راحتی بازیابی شود. زمانی که یک تالار پذیرایی بسته می‌شود، 40 تا 50 نفر بیکار می‌شوند. تالارهای پذیرایی یک سال و نیم تعطیل بودند و بازیابی آنها کار بسیار سختی بوده که هنوز اتفاق نیافتاده است. رییس اتحادیه تالارداران پذیرایی تهران با اشاره به تغییر فرهنگ رخ داده گفت:‌ متاسفانه فرهنگ مردم هم تغییر کرد. مراسم‌های حجیم و بزرگ دیگر وجود خارجی ندارند، از طرف دیگر مردم عادت کردند که دیگر در فضاهای باز مراسم بگیرند. بنابراین اتفاق‌هایی که ما هرگز دوست نداشتیم بیافتند در حال رخ دادن هستند.