ایسنا- سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اخباری که درباره افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر می شود، واقعیت ندارد و نباید به آن ها توجه کرد. فاطمه کاهی، با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین طرح نشده است و صرفا نقطه نظرات کارشناسی است تصریح کرد: هر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و یا تغییر در نحوه سهمیه‌بندی آن باید به صورت مصوبه هیئت دولت باشد. به دنبال اعلام طرح بنزین ۲۰ هزار تومانی از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر شد که مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار نگرفت.