ایسنا- سردبیر کوین دسک بیتکوین را یک دارایی فوق‌العاده جذاب برای نگهداری دانست. در حالی که برخی از کارشناسان بازارهای مالی معتقدند ارزش بیت‌کوین همین حالا هم بسیار بیشتر از چیزی است که باید باشد، سردبیر کوین دسک معتقد است که احتمال رسیدن قیمت هر واحد بیت‌کوین به هزار دلار طی پنج سال آینده دور از ذهن نیست. وی در مصاحبه با یاهو فاینانس با اشاره به محدود بودن تعداد بیتکوین های قابل استخراج گفت: بیتکوین یک کالای محدود است و با توجه به تقاضای بالای آن تابع اصل کمیابی است.   سردبیر کویندسک، بیتکوین را یک دارایی فوق‌العاده جذاب برای نگهداری دانست که یک روز به ارزش یک میلیون دلار می‌رسد و افزود: هلوینگ بعدی در سال ۲۰۲۴ اتفاق می‌افتد و در آن زمان یک جهش قیمتی بسیار بزرگ در بیتکوین خواهیم داشت.