ایلنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: تا کنون تقاضایی برای چارتر هواپیما یا خرید عمده بلیت جهت برگزاری تور خارجی تزریق واکسن کرونا نداشتیم.

اخیرا علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد کسانی که می‌خواهند زودتر و خارج از نوبت واکسن کرونا دریافت کنند، می‌توانند به سایر کشورها بروند. این گفته سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حالی است که می‌دانیم کشورهای همسایه فعلا به اتباع خارجی واکسن کرونا تزریق نمی‌کند و هیچ یک از این کشورها هنوز صد در صد جمعیت خود را واکسینه نکرده است.  محمد ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اما درباره برگزاری تورهای خارجی برای دریافت واکسن کرونا گفت: هیچ یک از تبلیغات تورهای خارجی برای تزریق واکسن کرونا واقعی نیستند.