توسعه ایرانی - اتاق بازرگانی تهران به بررسی تجارت خارجی ایران در نخستین ماه از سال ۱۴۰۰ پرداخته که تغییرات مهمی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از تجارت ایران در فروردین امسال، عدد کل صادرات غیرنفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار رسیده است. این عدد در مقایسه با ماه قبل یعنی اسفند ۱۳۹۹، کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد که با توجه تعطیلات دو هفته‌ای نوروز موضوع عجیبی نیست اما در مقایسه با فروردین سال قبل، میزان صادرات کشور حدودا ۸۰ درصد از نظر ارزشی و ۵۶ درصدی از نظر وزنی رشد داشته است. این تفاوت حاکی از آن است که با گذشت حدود یک سال از درگیری ایران با شیوع ویروس کرونا، تجارت کشور راه خود را برای فعالیت زیر سایه این ویروس پیدا کرده است. در همین مدت ایران، ۲.۸ میلیارد دلار واردات کالا را نیز به ثبت رسانده که هرچند از نظر ارزشی افزایش ۴۷ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد اما در همین مدت، وزن کالاهای وارداتی به ایران ۱۸ درصد کاهش یافته است. این را می‌توان به معنی کاهش واردات مواد اولیه و افزایش واردات کالاهای صنعتی یا با ارزش افزوده بالاتر دانست که در بلندمدت به سود اقتصاد کشور خواهد بود.