فارس- سخنگوی گمرک گفت: در سال 1399 بالغ بر14 میلیارد و 279 میلیون دلار بین ایران و امارات، کالای تجاری تبادل شد که از لحاظ وزنی نسبت به سال 98بیش از 28 درصد رشد داشته است.

سید روح اله لطیفی اظهار داشت: تجارت کشورمان در سال 98 با امارات 15 میلیون و 878 هزارتن به ارزش 13 میلیارد و 307 میلیون دلار بود که با افزایش چهار میلیون 462 هزارتنی و رشد 972 میلیون دلاری  در سال 1399 به بیش از 20 میلیون و 340 هزار تن و 14 میلیارد و 279 میلیون دلار  رسید که رشد 28 درصدی در وزن و رشد هفت درصدی در ارزش را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک افزود: از این میزان تجارت، صادرات کشورمان در سال 1399به امارات، 15 میلیون و 271 هزارتن به ارزش چهار میلیارد 624 میلیون دلار  بوده است که نسبت به سال 98، سه میلیون و 339 هزار تن  و 285 میلیون دلار بیشتر کالا به این کشور صادرات  صورت گرفته است و رشد 27 درصدی در وزن و 6.5 درصدی در ارزش را شاهد بودیم.