وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخش‌های مهم سامانه نظام جامع مالیاتی به صورت فعال و کامل از سال ۱۴۰۰ به اجرا می‌رسد، اظهار داشت: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی مجبور شدیم تا حدودی مسیرهای طراحی شده در طرح جامع مالیاتی را تغییر دهیم، چراکه قانون مذکور الزامات دیگری داشت. امیدوارم در سال آینده شاهد سیستم جدیدی در زمینه وصول مالیاتی باشیم.

فرهاد دژپسند در گفتگو با ایلنا، درباره روند خصوصی‌سازی در کشور و موارد ناموفقی که گفته می‌شود به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار در فرایند واگذاری‌ها رخ داده، اظهار داشت: معتقدم بحث‌های مرتبط با خصوصی‌سازی باید مورد دقت قرار بگیرند و با دقت بیشتری درباره خصوصی‌سازی در ایران صحبت شود. می‌توان گفت همیشه مقاومتی دربرابر خصوصی‌سازی وجود داشته که این مقاومت یا در جامعه مدیران واحدهای مشمول خصوصی‌سازی یا مقاومت پرسنل و کارکنان شاغل در آن واحدها بوده است. گاهی اوقات هم این مقاومت، مقاومت ایدئولوژیک است چراکه اساسا عده‌ای به خصوصی‌سازی اعتقاد ندارند.

دژپسند ادامه داد: این عبارت را بارها شنیده‌ام که تجربه آلمان را نقل کردند که واحدی به قیمت یک یورو واگذار شده چراکه هدف این خصوصی‌سازی ارتقای کارایی بوده‌ است و حتی در یکی از جلسات شورای اصل ۴۴ هم مطرح کردند که واحدها و شرکت‌ها به صورت رایگان واگذار شوند چراکه مهم این است کارایی این واحدها ارتقاء یابد اما نگاه دیگر می‌گوید که اگر همین واحدها به قیمت بالاتری به فروش می‌رفت به نفع دولت ‌بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از تمام واگذاری‌های انجام شده از نظر تعداد فقط یک درصد آن مورد بحث است، گفت: در روند واگذاری و خصوصی‌سازی در ایران از نظر تعداد فقط یک درصد مورد بحث است و از نظر ارزش هم 3 تا 3.5 درصد از خصوصی‌سازی‌ها را مورد اشکال عنوان می‌کنند.

دژپسند ادامه داد: از نظر ما حتی یک مورد خصوصی‌سازی هم ایراد داشته باشد و در حق کسی اجحاف صورت گرفته آن واحد یا شرکت باید مورد پیگیری و بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه باید دید در این یک درصد خصوصی‌سازی مورد بحث، اشکال به خریدار برمی‌گردد یا به فرآیند واگذاری گفت: هر یک از این‌ها دو حکم متفاوت دارد و باید متناسب با آن و متناسب با نوع اشکال روند مورد بررسی قرار بگیرد و برخورد انجام شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون مرجع بررسی شکایات در خصوصی‌سازی، هیات داوری است، اظهار داشت: هر کسی مدعی است در واگذاری‌ها ایراد و اشتباهی وجود دارد باید این موضوع را در هیات داوری بررسی کند و هیات داوری به عنوان مرجع رسیدگی حکمیت می‌کند.

دژپسند درباره اهلیت مدیریتی خریدار اظهار داشت: این موضوع از سال ۹۸ در قانون آمده و قبل از آن فقط اهلیت مالی مورد نظر بوده بنابراین موضوع اهلیت مدیریتی نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.

40 درصد از ارزش افزوده کشور معاف از مالیات است

دژپسند با اشاره به سیاست‌های مالیاتی دولت و نگرانی از افزایش درآمدهای مالیاتی در دوران کرونا و رکود کسب و کار گفت: این نگرانی وجود دارد که از قبل افزایش مالیات، به بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد شود و موجب بیکاری شدن کارگران شود اما اگر روند مالیاتی سال ۹۸ و امسال را بررسی کنیم، می‌بینیم در عین حال که عملکرد مالیاتی دولت بسیار خوب بوده اما گزارشی هم مبنی بر این اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، مؤدیان مالیاتی خوش حساب و شناسنامه‌دار نداشتیم و نداریم چراکه رویکرد دولت این بوده با افزایش وصولی مالیات، جهش تولید و رونق تولید آسیب نبینند و مؤدیان خوش حساب تحت فشار قرار نگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: شاید این سوال مطرح شود چطور در شرایط کرونایی بیش از مصوبات مالیاتی محقق کردید؟ دولت سازوکاری انتخاب کرد که بدون فشار بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی درآمدهای مالیاتی بیشتر از مصوب محقق شود و این سازوکار تشویقی برای پرداخت مالیات معوق بوده است. عده‌ای با مالیات معوق مشمول جریمه بودند که با یک سازوکار مناسب آن‌ها را در صورت پرداخت مالیات معاف از جریمه اعلام کردیم. وی با اشاره به بحث معافیت مالیاتی گفت: ۴۰ درصد از ارزش افزوده کشور معاف از مالیات هستند.

دژپسند تاکید کرد: نهادهای حاکمیتی ازجمله قرارگاه خاتم الانبیاء، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و... مالیات معوق ندارند.